Announcements

Presentation and poster template/Predložak za prezentaciju i poster

 
  • Predložak za prezentaciju/Presentation template (ppt)
  • Predložak za poster/Poster template (ppt)
 
Posted: 2019-05-09
 

Registration and abstract submission

 

Please register in order to submit an abstract.

Abstract submission deadline is January 10, 2019 February 1, 2019.

Paper submission deadline is April 1, 2019.

Kako biste prijavili sažetak za konferenciju, potrebno je registrirati korisnički profil u sustavu OCS.

Prijava sažetaka otvorena je do 10. siječnja 2019. g. 1. veljače 2019. g.

Rok za predaju gotovih radova je 1. travnja 2019. g.

 
Posted: 2018-10-12
 
1 - 2 of 2 Items


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.