University of Applied Sciences Velika Gorica, 12. dani kriznog upravljanja – 12th Crisis Management Days

Font Size: 
Matematičko modeliranje procesa širenja glasina
Aleksandar Hatzivelkos, Iva Golubić

Last modified: 2019-05-14

Abstract


Istraživanja kojima se definiraju i analiziraju matematički modeli širenja glasina započela su u devedesetim godinama prošlog stoljeća. Rad na tom području se intenzivirao u posljednjih deset godina, te su do danas modeli širenja glasina ozbiljno proučavani u brojnim znanstvenim publikacijama iz područja društvenih znanosti, matematike, računarskih znanosti, teorija odlučivanja i teorija igara. Razumijevanje strukture i dinamike širenja glasina važno je s mnogih aspekata. Glasine imaju negativan utjecaj na društvo, što posebno dolazi do izražaja u kriznim situacijama. Stoga je važno dobro razumjeti dinamiku i način širenja glasina, te faktore kojima se može utjecati na prestanak širenja glasina. Ovim stručnim radom sustavno prikazujemo dostignuća matematičkog modeliranja na tom području.