13. Dani kriznog upravljanja – 13th Crisis Management Days

April 21, 2020 – April 23, 2020


Announcements

 

Registration and abstract submission

 

If you do not already have a registered account, please register in order to submit an abstract.

If you already have an account, you can go directly to abstract submission.

Abstract submission deadline is October 31 December 1st, 2019

Paper submission deadline is February 1 March 31, 2020.

Kako biste prijavili sažetak za konferenciju potrebno je registrirati korisnički profil u sustavu OCS, ako to već niste učinili.

Ako već imate korisnički profil, možete prijeći izravno na predaju sažetka.

Prijava sažetaka otvorena je do 31. listopada 1. prosinca 2019. g.

Rok za predaju gotovih radova je 1. veljače 31. ožujka 2020. g.

 
Posted: 2019-07-24
 
More Announcements...Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.